Bergens historie

Posted by on | |
Vil du vite mer om Bergens og dens turistattraksjoner kan du følge linken www.norwayadvice.com
 

Bergen ble grunnlagt av Olav Kyrre i 1070 under navnet Bjørgvin. Det var på området som senere skulle bli kalt Bergen Hus at han bygget en trekirkekirke og en større kirke i stein. Etter dette valgte han Bergen ut som Biskopens hovedkvarter på Vestlandet.

 Bergen ble grunnlagt av Olav Kyrre i 1070 under navnet Bjørgvin. Det var på området som senere skulle bli kalt Bergen Hus at han bygget en trekirkekirke og en større kirke i stein. Etter dette valgte han Bergen ut som Biskopens hovedkvarter på Vestlandet.

Byens andre grunnlegger Kong Øystein (1103-28) bygget deretter en festning av tre i nærheten av de to kirkene, og fra midten 1200-tallet ble trehusbebyggelsen til kongen erstattet med stein haller, deriblant Håkons Hallen. I området rundt ble det bygget murer med tårn og i et av disse opprettet kongen sitt hovedkvarter. Bakgrunnen for kongens tilknytning til Bergen skyldtes byens raskt voksende handel med fisk fra nord og korn, klær og vin fra andre handelsland. Fra midten av 1300-tallet etablerte tyske handelsmenn en koloni i Bergen knyttet til tysk (Hanseatiske) kontor. På 1300 og 1400-tallet var Bergen preget av økonomiske kriser og elendighet, og det var ikke før på 1500-tallet at det gikk bedre. Det var på slutten av dette århundret at innvandring fra Danmark, Tyskland, Skottland og Nederland økte og ga skipsfarten nye impulser og bygget nye relasjoner med Arkhangelsk i nord til Sicilia i sør.

Bergen var den største byen i Skandinavia frem til 1600-tallet og Norges største by frem til 1800-tallet. Men til tross for veksten hadde byen i århundrene opplevd mange oppturer og nedturer. I første halvdel av hvert århundre var byen preget av lavkonjunkturer, deretter fulgte de gylne tider ofte ledsaget av en ny innvandringsbølge. Det samme mønsteret gjentok seg i hvert århundre frem til 1850-tallet. Her kom industrialiseringen og Bergen ble en ledende by i norsk skipsfart med rask overgang fra seil til damp. Eksportvarer hadde frem til 1900-tallet hovedsakelig vært fisk og trelast, men ny teknologi og industri som tekstiler, bekledning, mekaniske verksteder, møller og nye virksomheter som banker, forsikringsselskaper og den nye børsen hadde gjort sin entre.

Dette ble grunnlaget for videre vekst fram til 1914, men etter første verdenskrig ble Bergen igjen rammet av økonomisk krise og mange konkurser. I 1916 ble store deler av Bergen sentrum ødelagt av den store bybrannen og det var ikke før 1935 at næringslivet opplevde en forbedring. Men bare noen få år etter kom 2. verdenskrig og skadene som Bergen ble påført var større og dyrere enn i noen annen by i Norge. Bygninger på Bergen Hus, Nykirken og Tollboden hadde blitt ødelagt og det skulle ta lang tid før den ble gjenoppbygd.

Men selv om det er lenge siden de Hanseatiske tider er Bergen fortsatt en viktig handelsby og et moderne knutepunkt for Norge hvor ti tusenvis av turister ankommer hvert år.

Om forfatteren; Vil du vite mer om Bergens kan du følge linken www.norwayadvice.com

0 kommentarer: